ENG EST LAT
LOGIN
Pagrindinis

NL 12-2010

Print

TELEMA NAUJIENLAIŠKIO 2010-12 TURINYS


Rimi ir Prismos e-sąskaitų projektas sėkmingai baigtas ir sėkmingai veikia


Sėkmingas Telema augimas Lietuvoje 2010 metais


Coca-Cola prisijungia prie Telema sistemos


Telema klientai vertina Telema darbą 8.2 balais iš 10


Nauji klientai


Telema remia TEDx Tallinn


PaskelbtosTere, Jungent ir Tallink “Sėkmės istorijos“


ECR kasmetinis forumas Rygoje (2010 lapkričio 11d.)


Pažiūrėkite naujos Telema MMT versijos video


ESTIŠKOS ARIPAEV FINANSINĖS VADYBOS VADOVĖLIO PASTRAIPA APIE E-SĄSKAITAS


Telema gauna produktų tobulinimo paramą iš Enterprise Estonia


Techniniai klausimai:

 * Prisijungimas į Telema sistemą jau įmanomas su ID-kortele

 * Sąsaja su AS2

 * Verslo programos keitimas

 * Palaikykite savo vartotojo apsaugos priemones!


Nauji Telema darbuotojai


Telema skaičiais

 RIMI IR PRISMOS E-SĄSKAITŲ PROJEKTAS BAIGTAS IR SĖKMINGAI VEIKIA

Kadangi didieji mažmeninės prekybos tinklai Baltijos šalyse siekia pagerinti tiekimo grandies procesų efektyvumą, vis daugiau jų pradeda diegti Elektroninių Dokumentų Apsikeitimą (EDI). Dažniausiai pirmasis žingsnis šiame procese yra užsakymų siuntimas EDI sistema, kitas žinsnis – EDI sąskaitos. 2010 metais dauguma Estijos mažmeninių tinklų rinkosi elektroninius užsakymus, tačiau e-sąskaitų įdiegimas pas daugumą yra tik pradinėje fazėje. Prisma ir Rimi yra inovacijų lyderiai EDI sąskaitų srityje. Rimi planavo pasiekti 50% elektroniniu būdu siunčiamų sąskaitų iš tiekėjų iki 2010 pabaigos, o Prisma Estija tai pavyko padaryti, ji pasiekė 75% elektroniniu būdu EDI siunčiamų sąskaitų skaičių 2010 metais.


Atgal į turinį
SĖKMINGAS TELEMA AUGIMAS LIETUVOJE 2010 METAIS

 

Per 2010 metus prie Telema sistemos Lietuvoje prisijungė net 81 naujas klientas, pagrinde tai didžiųjų prekybos tinklų tiekėjai. Mes džiaugiamės, nes augimas per šiuos metus lyginant su praeitais metais sudaro net 75%.

Telema sistema Lietuvoje naudojasi daugiau nei 420 parduotuvių ir 200 tiekėjų. Pagrinde apsikeičiama e-užsakymais ir e-sąskaitomis, bet taip pat siunčiami ir elektroniniai prekių pristatymo patvirtinimai. Apsikeičiamų dokumentų skaičius Telema sistemoje išaugo 101 % lyginant su 2009 metų skaičiumi.


Atgal į turinį
COCA-COLA PRISIJUNGIA PRIE TELEMA SISTEMOS

 

2010 gruodį Coca – Cola HBC Eesti AS prisijungė prie Telema sistemos. Mes džiaugiamės, nes daugiau nei 95% dokumentų Estijos maisto ir greito apyvartumo prekių srityje  yra siunčiami elektroniniu būdu per Telema. Ypač maisto ir greito apyvartumo prekių  versle EDI užsakymai ir sąskaitos  turi     būti naudojami kaip taisyklė, o ne kaip išimtis. Telema sistema naudojasi daugiau nei 2800 parduotuvių ir 900 tiekėjų, kurie sudarė daugiau nei 30 000 tiekimo porų. Pagrinde apsikeičiama e-užsakymais ir e-sąskaitomis. Tačiau taip pat siunčiami e-pristatymo patvirtinimai, e-pristatymo pranešimai ir kiti prekybiniai dokumentai. 


Telemos, kaip EDI operatoriaus, vaidmuo yra dokumentų transportavimas (adresavimas, vartotojų teisių patvirtinimas) ir dokumentų apdorojimas (konvertavimas iš vieno formato į kitą).  Tai reiškia, kad kompanijos, kurios prisijungia prie Telemos, gali apsikeitinėti dokumentais su visais esančiais tinkle vienu prisijungimu ir kanalu.  Pagrindiniai EDI dokumentų naudojimo privalumai yra laiko taupymas,  trumpesni tiekimo terminai ir pagerintas prekių prieinamumas galutiniam klientui. E-dokumentų naudotojams šie faktoriai reiškia tiesioginius finansinius sutaupymus.


Atgal į turinį
TELEMA KLIENTAI VERTINA TELEMA DARBĄ 8.2 BALAIS IŠ 10

 

2010 metais Telema pirmą kartą vykdė klientų vertinimo tyrimą naudojant Net Promoter Score (NPS). Telema gavo atsiliepimus iš 275 klientų, kas sudaro puikų atsakiųsiųjų skaičių. Taip pat Telema buvo maloniai nustebinta, tuo, kad klientai taip pat skyrė savo laiko atsakyti į papildomus klausimus ir suteikti mums vertingą grįžtamąjį ryšį. Esant 10 balų maksimumui, mes surinkome vidurkį - 8.2 balo, ką mes laikome dideliu pasisekimu. Klientų vertinimo tyrimai nuo šiol taps kasmetiniais.


Atgal į turinį 

NAUJI KLIENTAI


2009 metais, prie Telema sistemos prisijungė kompanijos iš Lenkijos, Graikijos ir Olandijos, o 2010 metais naujais klientais tapo įmonės iš Bulgarijos, Čekijos Respublikos bei Italijos. 2010 metų gale Telema turėjo klientų iš 12 šalių. 2010 metų eigoje, virš 350 tiekėjų ir apie 500 naujų parduotuvių prisijungė prie Telema sistemos, padidindamos klientų skaičių 70%.

Visi nauji klientai, prisijungę 2010 metais, yra išvardinti Telema internetiniame puslapyje.  Patikrinkite, ar tame sąraše nėra Jūsų verslo partnerių ir prašome mus informuoti, jei taip yra. Mes padėsime per EDI sistemą sujungti susidomėjusias puses ir Jūs galėsite mėgautis bendrais patogumais ir iš to sekančia kainos-efektyvumo nauda!


Atgal į turinį 

TELEMA REMIA TEDx TALLINN


TED (Technology Entertainment and Design) yra pasauliniu mastu vykstančios konferencijos skirtos skleisti „idėjoms vertoms pasidalinimo“. Kartu su kasmetinėmis konferencijomis Long Beach ir Palm Springs (USA) kiekvieną pavasarį, Oksforde (DB) kiekvieną vasarą, TED taip pat yra TEDTalks video internetinis puslapis, Atvirų Transliacijų Projektas ir Atviro TV Projektas, TED Fellows ir TEDx programos, taip pat kasmetinis TEDx prizas. 2010 metaisc gegužės 25d.  vyko TEDx Tallinn konferencija. Telema į konferenciją pristatė dešimt dėžių “Telema vyno”, konferencinių diskusijų pagyvinimui. Ši dovana sulaukė ovacijų.


Atgal į turinį 

PASKELBTOS TERE, JUNGENT IR TALLINK „SĖKMĖS ISTORIJOS“


2010 metais buvo išspausdintos kelios „sėkmės istorijos“ apie Telema paslaugų vartojimo naudą. Šios istorijos apima EDI sistemos „prieš“ ir „po“ situacijas, pirmiausia aptariant pradines įmonės pozicijas, prieš įdiegiant Telema EDI sistemą ir su tuo susijusius iššūkius, o vėliau aptariami sprendimai ir Telemos paslaugų naudojimo nauda.

Tallink e-užsakymų istorija pateikta, kai Tallink yra prekių užsakovas.  Tallink naudoja e-užsakymus ir e-sąskaitas bei automatinę e-užsakymų sutikrinimo su e-sąskaitomis funkciją.

Tere AS atvejis apibūdina bazinių EDI paslaugų naudojimą ir naudą iš tiekėjo pusės. Jungent sėkmės istorija paskirta Telema MMT paslaugai, parodoma šios paslaugos nauda. „Sėkmės istorijos“ taip pat yra paskelbtos Telema tinklalapyje.


Atgal į turinį 

ECR KASMETINIS FORUMAS RYGOJE (2010 LAPKRIČIO 11d.)


Kiekvieną rudenį ECR Baltics organizuoja konferenciją, kurioje aptariamos mažmeninės prekybos sektoriaus bei logistikos tendencijos pasaulyje ir Baltijos šalyse.Pagrindinis konferencijos tikslas yra pasidalinti geriausia patirtimi mažmeninės bei didmeninės prekybos sektoriuje Baltijos šalyse.Tai viena iš nedaugelio progų, kuomet neoficialioje aplinkoje galite sutikti Jūsų tiekėjus, konkurentus bei apsikeisti idėjomis ir mintimis. Telema yra aktyvus ECR Baltic narys. Telema padėjo organizuoti šį renginį remdami jį. 2010 metais konferencija pasiekė rekordinį 200 dalyvių skaičių. 


Be daugelio kitų įdomių prezentacijų, Telema generalinė direktorė Hele Hammer pristatė prezentaciją „E-sąskaitos Baltijos šalių mažmeninėje prekyboje: reikalavimai, progresas, iššūkiai“. ECR Baltic yra vietinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos iniciatyva. ECR Baltic yra nekomercinė, nesiekianti pelno savanoriška bei informacinė partnerystė, kurios tikslas sukurti bendradarbiavimo platformą, skatinti ir šviesti verslo bendruomenę Baltijos šalyse apie Efektyvią Vartotojų Reakciją ir jos teikiamus privalumus.


Atgal į turinį 

PAŽIŪRĖKITE NAUJĄ TELEMA MMT VERSIJĄ PATEIKTĄ VIDEO FORMATU


2010 metais Telema komanda išleido audio-vizualinį naujos Telema MMT versijos video, supažindinantį su paslauga potencialius klientus. Peržiūrėkite video Telema internetiniame puslapyje: www.telema.eu


Atgal į turinį
ESTIŠKOS ARIPAEV FINANSINĖS VADYBOS VADOVĖLIO PASTRAIPA APIE E-SĄSKAITAS

 

Telema generalinė direktorė Hele Hammer buvo paprašyta parašyti du skyrius Aripaev Finansinės Vadybos Vadovėliui (apie 40 puslapių) apie elektronines sąskaitas. Aptartuose klausimuose buvo EDI standartai, EDI sąskaitų paplitimas įvairiose pasaulio šalyse, problemos, su kuriomis susidurta diegiant elektronines sąskaitas, sąskaitų programų suskaitmeninimas bei galima finansinė nauda iš EDI įdiegimo. Pirmą kartą išspausdinta palyginamoji Estijos e-sąskaitų paslaugų tiekėjų lentelė.


Atgal į turinį 

TELEMA GAUNA PRODUKTŲ TOBULINIMO PARAMĄ IŠ ENTERPRISE ESTONIA


2010 metų birželį po beveik metų projekto ruošimo, Telema gavo produktų tobulinimo paramą. Projekto pavadinimas “CREATION OF A NEXT GENERATION B2B NETWORK FOR E-DOCUMENTS” (Naujos kartos e-dokumentų apsikeitimo tinklo tarp verslo įmonių  kūrimas). Tai reiškia, kad su Enterprise Estonia pagalba, Telema investuos apie €1.6 milijonus į inovatyvios dokumentų apsikeitimo aplinkos tobulinimą per artimiausius tris metus.


Atgal į turinį 

TECHNINIAI KLAUSIMAI


*PRISIJUNGIMAS PRIE TELEMA SISTEMOS JAU ĮMANOMAS SU ID-KORTELE

Atsižvelgdami į klientų pageidavimus, Telema įdiegė identifikaciją pagal Estijos ID-kortelės duomenis, jungiantis prie Telema sistemos paslaugų internetinio puslapio.

 

*SĄSAJA SU AS2

2010 metais Telema sukūrė sąsają su AS2 kanalu. AS2 yra tarp plačiausiai naudojamų sistemų sąsajų Europoje. Jeigu pageidaujate pradėti naudotis AS2 kanalu, prašome informuoti mūsų techninio aptarnavimo personalą apie Jūsų pageidavimus.

 

*VERSLO PROGRAMŲ KEITIMAS

Priminimas mūsų klientams – jeigu planuojate atnaujinti arba pakeisti verslo programinę įrangą, prašome, kaip įmanoma greičiau (sutartyje nurodoma ne ilgiau nei per 14 dienų), informuoti Telema apie tai. 2010 metais buvo  nemalonūs atvejai, kai klientų e-užsakymai ir e-sąskaitos nepasiekė jų partnerių dėl verslo programinės įrangos keitimų ir buvo pamiršta atnaujinti sąsają su Telema. Tam, kad išvengti tokių atvejų, prašome iš anksto informuoti apie būsimus programinės įrangos pakeitimus, kad mes galėtume Jums padėti suderinti būsimus pakeitimus su 

Telema sąsaja.


* Palaikykite savo vartotojo apsaugos priemones!

Jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis yra personaliniai, jie neturėtų būti perduoti kam nors kitam įmonėje, ar palikti neprižiūrimi. Netinkamas Jūsų vartotojo naudojimas gali turėti rimtų nepageidaujamų pasekmių.


Atgal į turinį 

NAUJI TELEMA DARBUOTOJAI


Kadangi 2010 metais mūsų klientų skaičius sparčiai augo, atsižvelgiant į tai, mes padidinome mūsų komandą.


Kovo mėnesį prie Telema prisijungė Delerin Urbus pardavimų asistentės pareigoms. Ji turi keturių metų pardavimų asistentės darbo patirtį. Jos hobis interjero dizainas ir kita veikla reikalauja kūribingumo bei grožio suvokimo. Delerin pagrindinis darbas yra klientų administravimas, taip pat naujų klientų konsultavimas ir naujų sutarčių parengimas.


Martin Valler yra plėtros komandos narys nuo 2010 metų rugpjūčio mėnesio. Anksčiau jis dirbo kaip programinės įrangos plėtotojas LHV Bank. Martin gavo magistro laipsnį Estonian Business School. Jam patinka šokti, skaityti, plaukioti bei domisi užsienio kalbomis. Pagrindinės pareigos-naujos programinės įrangos tobulinimas.


Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio, Raul Silde yra mūsų IT projektų vadovas. Pasataruosius penkis metus Raul dirbo Ektako AS, pradėjęs, kaip specialistas, jis vėliau tapo ryšių sistemų departamento vadovu. Raul baigė magistro studijas informacinių technologijų specialybėje Tallinn School of Economics. Raul groja trimitu, mėgsta tinklinį, futbolą, kopimą ir kitus sportus. Pagrindinis Raul darbas - naujų klientų aktyvavimo projektų valdymas.


Priit Vakkum prisijungė prie Telema 2010 metų lapkričio mėnesį kaip eksporto vadovas. Jis dirbo įmonės Rautakirja vadovuRumunijoje pastaruosius tris metus. Priit baigė Tallinn Technical University Department of Economics verslo administravimo specialybėje. Laisvu laiku Priit užsiima daugybe sportų, keliavimu bei kopimu. Priit pagrindinės atsakomybės - Lietuvos ir Latvijos ofisų veiklos koordinavimas ir palaikymas, taip pat marketingas ir pardavimai Baltijos šalyse.


2010 metų gruodį Jürgo Preden prisijungė prie Telema darbui pusei etato. Jurgo gavo daktaro laipsnį Tallinn Technical University ir pilnu etatu dirba mokslinių tyrimų mokslininku Tallinn Technical University ir  CTO of Defendec. Telemoje Jurgo padės diegti produktų tobulinimo projektus ir rūpinsis tobulinimo procesų kūrimo bui pritaikymu.


Kaip naujas po pardavimo direktorius, nuo gruodžio Tarmo Tamm rūpinsis mūsų klientų aptarnavimo tobulinimu. Pastaruosius penkis metus Tarmo dirbo vadovavimo konsultacinėse įmonėse Hansaconsult LLC and Deloitte Advisory Ltd. Prieš tai jis buvo IT vadovas Põlva apskrities valdžioje. Tarmo turi magistro laipsnį IT vadyboje, kurį gavo Estonian Business School. Jo pomėgiai yra psichologija, filisofija, ekonomika, istorija, kelionės ir fotografija. Pagrindinis Tarmo darbas Telema bus klientų aptarnavimo procesų kūrimas bei pritaikymas, taip pat sklandaus Telema paslaugų veikimo užtikrinimas.


Atgal į turinį 

TELEMA SKAIČIAIS (2010 LAPKRITIS)

2009

2010

Pokytis

Klientai, su kuriais pasirašytos sutartys

622

1 049

+69%

Tiekėjai

514

  888

+73%

Parduotuvės

2 187

2 664

+22%

E-tiekimo jungtys*

19 963

29 130

+46%

Persiųsti dokumentai

344 692

480 449

+39%


Atgal į turinį