ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Telema EDS

Trüki

Mis on e-dokument?

 

Tihti peetakse selleks juba kõike, mis liigub e-posti vahendusel ja mida ei edastata teisele poolele paberil. Siiski ei saa e-dokumendiks pidada e-posti, e-postiga kaasas olevat dokumenti, pdf formaadis dokumenti jne. Saadavale või saadetavale dokumendile võib "e" lisada siis, kui seda on võimalik vastu võtta/interpreteerida vastuvõtja infosüsteemis automaatselt. Kuna Eesti ettevõtetes kasutatakse enam kui sadat majandustarkvara, raamatupidamisprogrammi ja kassasüsteemi, siis ei olegi nii lihtne neid omavahel informatsiooni vahetama panna. Kuid siin pole vaja ka jalgratast leiutada. Mujal maailmas pakuvad nö operaatorfirmad juba aastaid teenust, kus nende abiga jõuab informatsioon automaatselt ühe ettevõtte infosüsteemist teise.

 

Milliste firmadega saan kasutada e-tellimissüsteemi?

 

Kõikide teiste ettevõtetega, kes on juba Telema kliendid. Vastavat informatsiooni leiate Klientide või Liitumise lehelt.

Soovitame vähemalt kord kuus seda nimekirja uuesti vaadata, et näha, kes Teie koostööpartneritest veel on Telemaga liitunud.

 

Kuidas on tagatud e-tellimissüsteemi puhul turvalisus?

Kõik dokumendid edastatakse turvalise Secure Socket Layer (SSL) kanali kaudu, kasutades eXtensible Markup Language-Remote Procedure Call (XML-RPC) protokolli.

Infovahetus Telema ja kliendi infosüsteemi vahel on krüpteeritud, kasutades Triple-DES 168-bitist krüpteerimisalgoritmi.

Telema ja kliendi autoriseerimiseks infovahetuse kanali loomisel kasutatakse 1024-bitist isikliku ja avaliku võtme kombinatsiooni. Partneri avalik võti sertifitseeritakse Telema poolt, kuid Partneri isiklik võti on teada vaid Partnerile. Telema avalik võti sertifitseeritakse Partneri poolt, kuid Telema isiklik võti on vaid Telema teada. Kuna digitaalallkirja moodustab avaliku ja isikliku võtme kombinatsioon, on seeläbi välistatud digitaalallkirja võltsimine.

 

Milleks on vajalik kasutajatunnus ja salasõna? Vastutus nende kasutamisel?

 

Kasutajatunnuse ja parooli abil tuvastab Telema server kasutaja ehk kellega on tegemist ja kes tellib. Mitte mingil juhul ei tohi oma kasutajatunnust ja parooli jagada kolmandatele isikutele: konkreetse kasutaja kasutajanime alt tehtud tellimuste eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt!


Kas Telema teenuseid saab kasutada kõikide majandustarkvaradega?

 

Põhimõtteliselt jah. Lõpliku vastuse annab teie majandustarkvarale tuge pakkuv firma.