2020-ndad – info läbipaistvuse kümnend

PDS, Uudised

2020-ndad – info läbipaistvuse kümnend

Juba mitu sajandit tagasi on öeldud, et see, kes valitseb infot, valitseb maailma. Igale aastakümnele on kombeks panna oma märksõna. Algavat kümnendit on paljudes valdkondades nimetatud info läbipaistvuse kümnendiks. Kuidas info kättesaadavus mõjutab kaubandust ja tarneahelat tervikuna?

 

Mida eelmine kümnend muutis?

2010-ndad muutsid maailma märkimisväärselt. Kümnend algas majanduslikult suurte ootustega, sest nii Eestis kui maailmas tervikuna oli masu mööda saamas ja võimalik oli vaid kasv.

Aga nagu enamus kriise, nii muutis ka 2008. aasta kriis mängureegleid ja ärimudeleid. Esile kerkisid ühismeedia, e-kaubanduse ja jagamismajandusega seotud lahendused. Personaalne lähenemine kliendile sai suurema tähenduse ning digitaalsed lahendused lõid inimestele ootuse, et kõik on kättesaadav just nüüd, igal pool ja nende soovidele vastavalt.

Ka Eestis võimaldab heaolu kasv järjest rohkem hoolida ökosüsteemist, sotsiaalsest õiglusest ja loomulikult ka iseenda tervisest. Ostjad teevad enda ostuotsused järjest rohkem selle järgi, kes ja kuidas on toote valmistanud, ning soovivad selle kohta infot.

 

Miks on info läbipaistvuse kümnend just nüüd?

Eelmine kümnend on seega meid nii tehnoloogiliselt kui teadmiste osas ette valmistanud järjekordseks suuremaks muutuseks, mida nimetatakse digitaalseks transformatsiooniks. Muutust sunnib peale efektiivsuse ja kiiruse surve.

Tarneahelas tähendab see paljuski protsesside automatiseerimist. Möödunud kümnendil toimus näiteks hüppeline automatiseerimine tarneahela viimase lüli (tarnijalt jaekaupmehele) dokumendivahetuses (EDI), mis on Telema peamine tegevusvaldkond. Enamasti on aga EDI-le jõutud viia vaid mõned tarneahela dokumendid ja needki osaliselt. See aga tähendab, et protsessid käivad paljuski ikka veel paber-excel-email meetodil.

Algav kümnend toob kindlasti siin läbimurde – paljud infovahetuse protsessid lähevad 100% digitaalseks ja sisuliselt automaatseks ning see toob kaasa hüppelise efektiivsuse kasvu. Seega, automatseerimine nõuab andmete kvaliteeti ja kiiret kättesaadavust – sisuliselt läbipaistvust.

Teine trend on andmemahu kiirenev kasv. Näiteks tooteinfo maht kasvab ühelt poolt lisanduvate toodete arvel ja lisaks iga toote kohta suureneva info mahu arvel, mida tingivad muuhulgas keskkonnanõuded ja ostjate teadlikkuse kasv.

Selleks, et kiirenevalt kasvava andmemahu juures kiiresti võimalikult õigeid otsuseid teha, tulevad appi BI ja AI (äriteabe analüütika ja tehisintellekt). Need omakorda nõuavad aga ka andmete kvaliteeti ja kiiret kättesaadavust.

 

Tooteinfo pole varsti enam konkurentsieelis.

Tooteinfo kvaliteet mõjutab hetkel eriti e-kaubanduses suurel määral ostjate otsuseid. Samas on tooteinfo loomine võrdlemisi ebaefektiivne. Tarneahela iga lüli alustab toote kirjeldamist sisuliselt algusest. Eriti palju mõttetut paralleeltööd tehakse kaupade puhul, millel on mitu müüjat. Võrrelge näiteks elektroonikakaupade kirjeldusi erinevates e-poodides.

Telema usub, et tooteinfo võiks läbi kogu tarneahela liikuda palju efektiivsemalt. Loomulikult võib iga lõppmüüja soovida toote kirjeldusele lisada oma nüansi, kuid toote põhiandmed on ju reeglina tootjast alates ühesed ja muutumatud. On lihtsalt vaja kokku leppida andmete formaat ja info vahetamise keskkonnad – muuta tooteandmed läbipaistvaks ja kättesaadavaks.

Telema PDS (Product Data Sync) ehk Tooteandmete  Halduskeskkond on teenus, mis võimaldab  hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja  administreerida ühes andmebaasis. Telema PDS-i arendust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Eesti-Läti programmi.

interreg logo Telema EU Flag Telema

See leht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.