Kas EDI operaator loob väärtust?

EDI

Kas EDI operaator loob väärtust?

Kas EDI operaatori ülesandeks on ainult e-dokumentide vahendamine saatjalt saajale? Paljud Telema kliendid teavad, et peaaegu alati on vajalik ka e-dokumendi formaadi muundamine. EDI operaatori ülesandeks on veel kasutajate autoriseerimine, turvaliste ja töökindlate andmekanalite tagamine, dokumentide adresseerimine, andmeliikluse jälgimine ja logide pidamine. Lisaks pakuvad kogenud EDI operaatorid ka lisaväärtusteenuseid, mis tihti tasandavad majandustarkvara puudulikke võimalusi.

 

Andmete täiendamine

Vahel ei suuda majandustarkvara väljastada kõikidele nõudmistele vastavat dokumenti. Näiteks: dokumendil on partneri registrinumber, kuid nimi või aadress on puudu. Mõnikord on 12-kohalisele tootekoodile vaja lisada ekstra null, sest saaja süsteem suudab menetleda ainult 13-kohalisi koode. Dokumentide täiendamine käsitsi võtaks väga palju aega ja energiat. Telema saab andmeid täiendada automaatselt, vastavalt kokkulepitud reeglitele, enne dokumendi toimetamist saajale. Selle tulemusel jõuab saajani korrektne, masinloetav ja -töödeldav dokument, mis ei vaja manuaalset lisamenetlust, ega kuluta liigselt kellegi aega.

 

Valideerimine

Tihti on ettevõtetel arvetele seadusandlusest tulenevatele lisaks veel täiendavaid erinõudeid. Selver, näiteks, nõuab arvetel alati viitenumbrit vastavale tellimusele. Rimi ei süsteem ei võta vastu arveid, mille number on pikem kui 35 sümbolit. Telema saab oma süsteemis määrata validaatoreid, mis kontrollivad dokumendi vastavust etteantud nõuetele. Kui süsteem tuvastab vea, siis dokumenti edasi ei saadeta. Dokumendi koostaja saab veateate ning võimaluse puudujäägid kõrvaldada. Praeguse seisuga kontrollivad Telema validaatorid dokumentide vastavust 160 eri nõudele.

 

Võrdlemine

Võrdlemise funktsioon kõrvutab kahte dokumenti kontrollides andmete vastavust. Näiteks soovib Bauhof, et arve vastaks täpselt saadetud vastuvõtukinnitusele. Kui dokumentides leitakse mingi erisus, arvet Telema süsteemi vastu ei võeta. Arve saatja saab teate, et tuleb teha parandusi ning saata korrigeeritud arve. Kui arve vastab täpselt saadud kaubale ja kogusele, saab selle automaatselt tasumisele suunata.

Kolme ülalkirjeldatud teenust kasutavad Telema kliendid enim, kuid pakume lisaks veel mitmeid lisaväärtusteenuseid. Aitame leida just need, mis vastavad Sinu ettevõte vajadustele.