eFlow – arveridade reeglid

Reapõhised kulureeglid võimaldavad automatiseerida ka kõige keerukamate arvete kulujaotuse. Korra kindlaks määratud reegleid rakendab edaspidi eFlow virtuaalne assistent Robin Sinu eest.

Tänu eriti nutikatele arveridade reeglitele säästad aega ning saad kergema vaevaga parema ülevaate kuludest. Kulusid saad jaotada näiteks kontode, projektide, osakondade, toodete või töötajate kaupa.

 

 

Arveridade reeglite loomine

 

NB! Arveridade reegleid saab rakendada ainult e-arvetele.

Kui Sa ei tea, millised teie hankijatest on võimelised e-arveid saatma, saad seda küsida Telema klienditoelt.

 

 

1. Määrake arvereale konto ja kulukohad

Arverea lõpus on plussmärk, millele vajutades avaneb võimalus määrata arvereale konto ja kulukohad.

 

 

 

2. Salvestage reeglid

Selleks, et igale arvereale ei peaks kulusid eraldi määrama, on tark need salvestada reeglitena. Salvestatud reeglid rakenduvad nii olemasoleva arve teistele ridadele kui ka konkreetse arve saatja kõikidele järgnevatele arvetele.

 

 

Reegli salvestamisel tasub eelnevalt läbi mõelda, missugustel tingimustel arvete ridadele konto ja kulukohad määrata tuleks. Abiks võivad olla NEED NÄITED

 

Hea teada: Kõikidele arveridadele rakendub automaatselt vaikimisi määratud käibemaksumäär, kui te ei määra teisiti. Eraldi reeglit tavapärasele KM % salvestada pole vaja.

 

 

3. Liitke ühesugused read

Pärast reeglite salvestamist laske süsteemil kõik ühesugused read kokku liita. Nii näeb kohe ära, kui mõnel real on kulud jaotamata jäänud.

 

 

Nüüd on reeglid salvestatud, eraldi nuppu “kulureegel” salvestamiseks kasutama ei pea. Vajadusel saab arveridade reegleid täiendada või muuta.

 

Hea teada: Kui ühel arvereal on vähem kulutunnuseid küljes kui mõnel teisel, siis kuvatakse rea lõppu hoiatav hüüumärk (!). Nii on lihtne uue arve saabumisel puhul märgata, millised arveread võivad tähelepanu vajada.

 

 

Rakendunud reeglite muutmine

 

Salvestatud reegleid rakendatakse uue e-arve saabumisel arveridadele automaagiliselt. Samasuguste kontode ja kulukohtadega read liidetakse kokku. Vastava kokkuvõtte leiab kulujaotuse blokist. Vajadusel saab reegleid muuta või kustutada.

 

 

Ühekordsel muutmisel uuendatatakse ainult konkreetset arverida. Reegel jääb ülejäänud ridadele ja uutele arvetele kehtima endisel kujul.

 

 

 

Reegli püsival muutmisel salvestatakse uus reegel, mida rakendatakse konkreetse arve kõikidel ridadel.

 

 

Hea teada: Reegli muutmisel ei kustu eelmine reegel ära. See võimaldab salvestada reegleid, kus eelnevalt salvestatud reeglid on endiselt rakenduvad. Alati rakendatakse hiljem salvestatud reeglit.

 

 

Reeglite kustutamine

Reegleid saab kustutada nii arve pealt kui ka vasakul asuvast peamenüüst.

 

Reegli kustutamine arve vaates:

 

 

Reegli kustutamine vasakust menüüst: