Arveridade reeglite loomise näited

Näide 1: Elektrienergia

Kui arverea kirjeldus sisaldab sõna “Elektrienergia”, siis määratakse kontoks “5432- Elekter”
Kui arverea mõõtepunkti number on XXXX-XXX-X, siis määratakse kulu tootmisosakonda

 

 

 

Näide 2: Sideteenused

Kui arverea kirjeldus sisaldab sõnu “Kõne”, “Internet”, siis määrataks kontoks “5421- Sidekulu”
Kui arverea kirjeldus sisaldab sõna “Parkimine”, siis määratakse kontoks “5321 – Transpordikulu”
Kui arverida on seotud telefoninumbriga 53 123 456, siis seotakse see töötajaga “Mari Maasikas”
Kui arverea kirjeldus sisaldab sõna “Parkimine”, siis määratakse KM kood “NULL-0%”

 

Näide 3: Kütus

Kui arverida sisaldab sõna “miles”, siis määratakse kontoks “5321- Transpordikulu”
Kui arverida sisaldab sõnu “kabanoss”, siis määratakse kontoks “5213 – Toitlustus (erisoodustus)”
Kui kütusekaardi number on YYYY YYYY, siis töötaja (kulukoht) “Mati” ja osakond (kulukoht) “Müük”