91 miljardit e-arvet 2022. aastal

E-arveldus, Uudised

91 miljardit e-arvet 2022. aastal

Kuigi 2020. aastal tõi  COVID-i pandeemia kaasa e-arvelduse märgatava languse, ennustatakse 2022. aastal ülemaailmselt saadetud e-arvete kasvu 91 miljardini. Billentise poolt värskelt avaldatud aastaraport annab ülevaate maailma e-arvete turust.

 

Hiljuti avaldas Billentis oma iga-aastase e-arvelduse turu ülevaate “International eInvoicing Market Overview & Forecast”. Raport teeb kokkuvõtte ülemaailmsest e-arvete turust vahemikus 2020-2022, COVID-i mõjudest ja turu arengutest. Lisaks leiab sealt prognoosi e-arvelduse turule perioodil 2023-2027.

Alates 2003. aastast eesotsas Tšiiliga on Lõuna-Ameerika riigid e-arvelduse turu liidrid tänu riiklikult kehtestatud nõuetele. 2022. aastal astusid liiderriikide, nagu Brasiilia, Argentiina, Uruguay, Tšiili, Norra, Rootsi, Soome ja Eesti, sekka ka Peruu ja Kasahstan.

 

COVID-i mõju

2020. aastal kahanes COVID-i tagajärjel e-arvelduse maht mitmetes riikides (Itaalia -7,5% ja Mehhiko -6%). Kuigi 2021. aastaks jõudis 80% riikidest tagasi pandeemiaeelsete dokumendimahtudeni, lükkasid paljud e-arvelduse nõuete väljakuulutamise edasi.

Sellegipoolest oli pandeemial turule ka positiivne mõju. Kodukontori kasutus sillutas teed digitaliseerimise ja e-arvelduseni. Lisaks otsustasid mitmed valitsused muuta e-arvelduse kohustuslikuks, et võidelda käibemaksupettustega ja vähendada COVID-ist tulenevaid riiklikke võlakoormaid. 2022. aastaks on oma e-arvelduse mandaadid välja kuulutanud Luksemburg, Küpros, Rumeenia ja Serbia.

 

Üleminekuaasta

Prognoosi kohaselt saadetakse sel aastal ülemaailmselt 91 miljardit e-arvet, suur osa nendest läbi e-arve operaatorite. Euroopa jaoks on 2022 ühtlasi ka üleminekuaasta. Eeltöö juba käib ning mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Hispaania tutvustavad sel aastal riiklikke B2B e-arvelduse nõudmisi, mis rakenduvad vahemikus 2023–2027. Seega on oodata e-arvelduse turul suurt kasvu. Järgmise nelja kuni viie aasta jooksul prognoositakse e-arvete turuväärtuse kasvuks kokku 25%, ületades 2027. aastaks 23 miljardi euro piiri.

 

Soovid rohkem teada? 

Laadi alla rahvusvahelise e-arvelduse turu ülevaade “International eInvoicing Market Overview & Forecast”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.