Arvete ökoloogiline jalajälg

E-arveldus, EDI, Uudised

Arvete ökoloogiline jalajälg

2019. aastal aitas Telema kaubandusettevõtetel Eestis, Lätis ja Leedus vahetada 17 miljonit e-dokumenti, ja mitte ainult arveid, vaid ka tellimusi, saatelehti, vastuvõtukinnitusi, tarnekorraldusi ja mitmeid teisi dokumente. Lisaks igapäevase töö tõhustamisele andis see võimaluse panustada oluliselt ka keskkonnahoidu.

Elektrooniline dokument on kuni kolm korda keskkonnasäästlikum kui selle paberil välja prinditud versioon. Erinevad uurimused on kokkuhoiu suuruseks saanud erinevaid tulemusi. Näiteks Soome Finantsteenuste Liit arvutuste kohaselt on ühe elektroonilise dokumendi ökoloogiline jalajälg 150 grammi, sama näitaja paberil saadetud üheleheküljelise dokumendi puhul on 450 grammi. 1 Paberil või elektrooniliselt – ökoloogilise jalajälje mõõtmiseks võetakse reeglina arvesse lisaks paberi kokkuhoiule ka dokumentide koostamiseks kasutatud tööaega, dokumendi saatmist ja arhiveerimist.

Paberdokumendi puhul tekib arvestatav saatmise ja arhiveerimise kulu, kuid elektroonilise dokumendi saatmise ökoloogiline jalajälg on minimaalne ning arhiveerimise kulu puudub täiesti. Ülalnimetatud asutus leidis oma uurimistöös veidi üllatuslikult, et peamine keskkonnahoid ei tulene ei paberi kokkuhoiust ega ka automatiseeritud saatmisest. Peamine sääst tuleneb tööaja kokkuhoiust ning seeläbi töö tõhustumisega kokkuhoitavast emissioonist.

E-arve operaator Basware leidis oma uuringus, et arvelduse digitaliseerimine aitab ökoloogilist jalajälge vähendada ligi 40%. 2 Nende rõhuasetus oli sellel, kuidas digitaalne töökeskkond üldisemalt aitab kaasa CO2 emissiooni vähendamisele, näiteks võimaldades kaugtööd ning vähendades töötajate vajadust tööle ja koju sõitmiseks.

Kui palju puid jääb metsa tänu e-dokumentidele?

Kui eeldada, et ühe tehingu tegemiseks läheb vaja kahte paberilehte, siis 2019. aastal aitas Telema e-dokumentide süsteem Eestis, Lätis ja Leedus säästa paberiks töötlemisest 629 tonni puitu ehk metsa jäi alles 4384 puud. Reaalsed numbrid võivad olla isegi suuremad, sest sageli on dokumendid mitmeleheküljelised, mis kasvatab mahtusid.

1. juulil 2019 jõustus Eestis e-arvete riigile saatmise nõue, seega on alates käesolevast aastast oodata ettevõtete dokumendimajanduse keskkonnamõju edasist vähenemist. Sarnaselt kehtib e-arvete vahetamise nõue teistes Euroopa Liidu riikides ning ka väljaspool seda. E-arved võimaldavad ettevõtetel olla rohelised, tootlikud ning teenindusele suunatud.

Edasise keskkonnahoiu eesmärgil oleks kasulik kui kõik 200 miljardit maailmas aasta jooksul vahetatavat arvet oleks digitaalsed. Paberilt e-dokumentidele ülemineku korral oleks kogu maailma ökoloogilise jalajälje vähendamise mastaap ligi 7 miljonit tonni puitu, mis võrdub 48 miljoni puu kasvama jätmisega.


1 https://www.finanssiala.fi/en/material/Environmentally_friendly_electronic_invoice.pdf

2 https://www.basware.com/en-us/blog/february-2019/how-purchase-to-pay-contributes-to-sustainability/