Eesti e-arve saatjate arv kolme kuuga kasvanud 10%

Uudised

Eesti e-arve saatjate arv kolme kuuga kasvanud 10%

Hele Hammer, Telema AS juhataja

Telema andmetel on Eestis e-arve võimeliste ettevõtete arv selle aasta esime kolme kuuga kasvanud juba ligi 10% võrra. Aprilli alguse andmete põhjal oli e-arvete saatjaid 9300. Vastav number jaanuaris oli 8500, seega on kolme kuuga kasv muljetavaldav 10%.

Täpset numbrit, kui paljud ettevõtted suudavad e-arveid saata, pole lihtne leida.
Eesti äriregister kogub ja jagab infot selle kohta, kui paljud ettevõtteid e-arveid vastu võtavad, aga mitte seda, kui paljud neist ka e-arveid välja saata suudavad. Nii on suuremad operaatorid Telema, Fitek, Omniva ning e-arveldaja kokku leppinud sellekohase info regulaarses vahetamises.

Kindlasti on e-arve võimeliste ettevõtete arvu kasvule kaasa aidanud viimaks ometi vastuvõetud raamatupidamise seaduse muudatus. Kuigi juba 2017. aasta juulist on riigiettevõtetel kohustus võtta vastu e-arveid, läks 2 aastat, enne kui eraettevõtetele seati kohustus ka saata e-arveid. Vastavalt raamatupidamise seaduse muutmise seadusele 795SE ei võta Eesti riigiasutused alates 1. juulist enam vastu muid arveid kui elektroonilisi. Sealhulgas ka mitte pdf-e, mida tihtipeale ekslikult e-arveteks peetakse. Õiged riigile sobivad e-arved on xml-formaadis masinloetavad arved, mille arve väljastaja süsteem automaatselt arve saaja süsteemi saadab.

Erinevate allikate põhjal on e-arvete käsitlus ligi 6 korda ajasäästlikum kui pdf-arvete käsitlus, seega on kokkuhoid märgatav. Kasu ei saa e-arvetest aga mitte ainult vastuvõtja, vaid ka nende saatja. Nimelt saab e-arvete saatmise puhul olla kindel, et need ka saatjani jõuavad, kuna e-arve operaatoritel on kõigi dokumentide liikumise kohta logiraamatud. Nii ei saa saajad enam väita, et e-arved on kaduma läinud, nagu meili teel saadetud arvete puhul tihtilugu juhtuda võib.
See tähendab, et tõenäosus oma arvete eest õigeaegselt raha saada on e-arvete puhul oluliselt suurem.

Kõik e-arve operaatorid on juba täna usinalt ametis üha uutele ettevõtetele e-arvelduse võimaldamisega. Telema ennustab e-arve võimeliste ettevõtete arvu olulist kasvu lähikuudel, mis tipneb juuni ja juulikuuga, kui seadusesäte rakendub. Seega peaksid kõik need, kes e-arvelduse võimekuse loomise viimasele hetkele on jätnud, end aegsasti sappa seadma, kuna muidu võib juhtuda, et seadistused õigeaegselt valmis ei jõua.