Kuidas mõista GTIN-tootekoode?

EDI, Uudised

Kuidas mõista GTIN-tootekoode?

GTIN, EAN ja IAN – mis on mis?

gtin

Global Trade Item Number (GTIN) on rahvusvahelise organisatsiooni GS1 poolt kaubaartiklitele antav kordumatu tunnusnumber. GTIN-tootekood aitab tuvastada teatud tootja kindlaid jaemüügitooteid vastavates pakendites. Üleilmselt kasutataval kaupade tunnusnumbril (GTIN) on mitmeid nimetusi, näiteks võite kokku puutuda rahvusvahelise IAN-koodiga (International Article Number) ja EAN-koodiga (European Article Number).

GTIN-koode saab esitada vöötkoodina, mis muudab tarneahelad tõhusamaks ja turvalisemaks, parandades toimimise kiirust ja läbipaistvust nii füüsiliselt kui ka digikanalites. Vöötkoode kasutatakse kogu maailmas laialdaselt toodete tuvastamiseks kõigis jaemüügikohtades, kuid neid saab ja tuleks kasutada ka kaubakoodidena EDI-dokumentides. See tagaks, et osapooled saavad üheselt aru, millist toodet tellitakse või arveldatakse.

 

GTIN-koodi põhiomadused

 1. Globaalne: GTIN-koode kasutatakse kõigil kontinentidel.
 2. Sektoriülene: GTIN-koode saab kasutada kõigis ärivaldkondades, kus need võimaldavad standardse tunnuse abil tuvastada mis tahes tooteid (nt tervishoius, toidukaupade või muude jaemüügitoodete seas).
 3. Kordumatu: GTIN-koodide standardne struktuur ja kindlad määramise reeglid tagavad, et iga GTIN on üleilmselt ainulaadne.
 4. Andmete terviklikkus: kontrollnumbri lisamine toetab GTIN-koodi struktuuri terviklikkust.
 5. Pakenditasemed: GTIN-14 koodi abil saab tuvastada kaubaartiklite eri tasandi pakendeid.

 

Kuidas saada oma toodetele vöötkoode/GTIN-koode?

Oma artiklis Tootekoodid EDIs – parim praktika selgitasime, et GTIN-tootekoodide kasutamine on hea tava nii tarneahela automatiseerimises kui ka EDIs. Paljud jaemüüjad nõuavad tarnijatelt GS1 poolt väljastatud GTIN-koode. Kui kasutate registreeritud tootekoode, võite olla kindel, et teie vööt- ja tootekoode aktsepteerivad kogu maailma suuremad jaemüüjad ja edasimüüjad.

GTIN-koode väljastavad organisatsiooni GS1 kohalikud esindused, Baltimaades:

 

GTIN-koodide pere

GTIN-koodil on neli lubatud formaati:

 1. GTIN-13 (EAN/UCC-13) on 13-kohaline number, mida kasutatakse peamiselt Euroopas ja sellega seotud turgudel
 2. GTIN-14 (EAN/UCC-14 or ITF-14) on 14-kohaline number, mille abil saab tuvastada kaubaartiklite eri tasandi pakendeid
 3. GTIN-12 (UPC-A) on 12-kohaline number, mis on kasutusel peamiselt Põhja-Ameerikas
 4. GTIN-8 (EAN/UCC-8) on 8-kohaline number, mida kasutatakse väiksemõõtmelistel toodetel

 

 

Mida tähendavad GTIN(EAN)-13 koodi numbrid?

 1. GS1 prefiks – esimesed kolm numbrit tähistavad GS1 liikmesorganisatsiooni, millega tootja on liitunud (ei pruugi olla riik, kus toode on tegelikult valmistatud).
 2. GCP ehk tootja kood on GTIN-numbri väljastaja poolt igale tootjale määratud kordumatu kood. Kõik antud ettevõttes toodetud tooted kasutavad sama tootjakoodi.
 3. Viite kaubale ehk tootekoodi määrab tootja. Tootekood järgneb vahetult tootja koodile. Tootjakoodi ja tootekoodi kogupikkus peaks olema 9 või 10 numbrit olenevalt riigikoodi pikkusest (2–3 numbrit).
 4. Kontrollnumber on lisanumber, mida kasutatakse vöötkoodi korrektse skännimise kontrolliks. Selle saamiseks kasutatakse moodularvutust, kus kontrollsumma kaaludeks on vaheldumisi 3 ja 1.

 

gtin

 

 

GTIN-14 tuvastab kaubaartiklite eri tasandi pakendeid

GTIN-14 on veel parem kui GTIN-13, kuna see ei määratle mitte ainult toodet, vaid ka selle pakendi tasandit – kas tegu on üksik- või mitmikpakendiga, kasti või kaubaalusega. See võimaldab partneritel tellida just sellist toodet, mida nad vajavad, ja saada järjepidevalt õiget teavet.

Alljärgnev joonis näitab GTIN-koodide määramist erinevatel kauba- ja pakenditasanditel. Erinevate indikaatorite või erinevate kaubaviidete kasutamine kõrgematel pakenditasanditel tagab, et grupeeritud tooted eristuvad igas grupikoosluses sisalduvatest toodetest.

 

 

Üleminek ühemõõtmelistelt kahemõõtmelistele tootekoodidele

Kuigi mõned ettevõtted ei kasuta veel isegi standardiseeritud GTIN-koode, on jaekaubanduses toimumas veel üks suur muudatus – mängu tulevad kahemõõtmelised vöötkoodid. 2D- vöötkoodid võivad sarnaselt QR-koodidega sisaldada rohkem andmeid kui praegused lineaarsed vöötkoodid. Lisateave võib olla näiteks aegumiskuupäev, partii- või seerianumber, veebilingid koostisainete ja allergeenide loeteludeni, tootefotod ja -videod, tarbijate tagasiside jne. Piiluge tulevikku, tutvudes GS1 juhendiga 2D Barcodes at Retail Point-of-Sales.

 

GTIN-koodi kasutamise ärilised eelised

GTIN on üleilmne standard kaubaartiklite tuvastamiseks. GTIN-koodid hõlbustavad täpse toodete kohta käiva teabe edastamist kaubanduspartnerite vahel, toetades tarneahela toimimist ja optimeerides äriinfot. Teisisõnu lihtsustab GTIN-koodide kasutamine tarneahela juhtimist ning muudab teie ettevõtte oma tegevuses täpsemaks, kiiremaks ja tulemuslikumaks. USA GS1 on välja toonud järgmised GTIN-koodide kasutamise eelised:

 • Edendab e-kaubandust: GTIN hõlbustab e-kaubanduses kasutatavate kaubaartiklite ja nendega seotud teabe üleilmset liikumist..
 • Soodustab ühilduvust: GTIN tekitab ärisektorite üleselt usaldust, võimaldades teha äri samadel alustel tuvastatavate kaupade ja teenustega.
 • Suurendab täpsust: GTIN-koodi tuvastamine laost välja saatmisel ja vastuvõtmisel, haiglas, müügikohas jne on laoseisu täpse kontrolli ja kaubavarude täiendamise seisukohast hädavajalik.
 • Lihtsustab tarneahela juhtimist: GTIN soodustab suhtlust partnerite vahel, tuvastades kogu tarneahelas täpselt vajalikke tooteid ja nendega seotud teavet.
 • Parem andmekvaliteet: GTIN parandab andmete kvaliteeti, tagades, et partnerite kasutuses olev tooteteave on läbi kogu tarneahela samasugune. Sellest võidavad nii ettevõttesisesed kui ka välised äriprotsessid.

 

Kasutage kõigis EDI-dokumentides GTIN-koode, et ennetada probleeme ja tegutseda võimalikult tulemuslikult!

Kui teil tekib küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.

 • (kohustuslik)