Saadavus jaekauplustes 2023: olulisus, põhjused ja lahendused

Uudised

Saadavus jaekauplustes 2023: olulisus, põhjused ja lahendused

Äripäeva 2023. aasta Jaekaubanduse seminaril rääkisime saadavuse teemadel. Seminariks valmistudes töötasin läbi mitmeid huvitavaid materjale, millest leiate allpool lühikokkuvõtte ning lõpus ka lingid originaalmaterjalidele. 

Saadavuse olulisus

Jaekaubanduses on saadavus kliendikogemuse väga oluline osa. Saadavuse võib defineerida kui kindla toote olemasolu sel ajal ja selles kohas, kus lõpptarbija seda osta soovib. 

1990ndate keskel loodud jaekaupmehi ja tarnijaid ühendav assotsiatsioon ECR viis  2004. aastal läbi uuringu, mille raames küsitleti 20 000 lõpptarbijat. Selgus, et kolm kõige olulisemat asjaolu kaupluse valikul olid 1. järjekordade lühidus, 2. kampaaniapakkumiste hulk ning 3. saadavus riiulil. 

Kuigi keegi ei eelda 100% saadavust (selle tagamine oleks väga kulukas), siis soovitud kaupadest ilmajäämine on frustreeriv nii kliendile kui jaekauplusele. Mõju ulatub muidugi ka toote tootjani. Kliendil jääb kaup ostmata, jaekauplusel ja tootjal aga tulu saamata.  Erinevad uurimused on näidanud, et keskmine riiuliaukude määr toidu-ja esmatarbesektoris on ülemaailmselt 7-9% kandis. Saadavus muidugi erineb erinevate kategooriate lõikes, aga ka näiteks kaupluse formaatide, nädalapäevade, ning müügiviisi (tavatoode vs kampaaniatoode) lõikes.

Harvard Business Schooli (HBS) professorid uurisid 70 000 tarbija käitumist juhul, kui tarbijat poolt soovitud toode on riiulist puudu. 9% ei osta toodet üldse, 15% lükkavad ostu edasi,25% asnedavad teise brändi tootega, 20% asendavad sama brändi teise tootega, ning 31% lähevad teise poodi toodet ostma. Loomulikult on tarbijate käitumine erinev sõltuvalt sellest, mis tootega on tegu (sai versus nahakreem).

HBS uuringust on pärit ka hinnang, et riiuliaukude tagajärjel kaotavad jaemüüjad iga-aastaselt ligi 4% käibest. 

Saadavuse mõõtmine

Saadavuse mõõdikuid on väga erinevaid ning tihti pole nad võrreldavad. Tänapäeval on valdkonna üldine arusaam, et parim praktika on mõõta saadavust lõppkliendi seisukohast. See, et laoseis on positiivne, ei tähenda paraku sugugi, et kliendil on võimalik kaup ka poes üles leida ja ära osta. 

Saadavuse mõõtmise võimalused:

 • Poesisesed inventuurid kaupluse töötajate poolt: kui palju tühje kohti on riiulil? 
 • ​​Kolmanda osapoole sõltumatud inventuurid
 • Kesklao teenindustase–kas kaupluse poolt tellitud toode saadeti poodi? 
 • Lao infosüsteem
  • kui paljude toodete laojääk on null? 
  • kui paljude toodete laojääk on alla 70% max tasemest? 
  • kui paljude toodete laojääk on väiksem ühe päeva käibest või null? 
 • Müügitempo – kui paljude toodete laojääk on väiksem ühe päeva käibest või null? 
 • Müügierisused – kui paljude toodete päeva- või isegi tunnikäive on oluliselt väiksem keskmisest või null? 
 • Omnikanali puhul–kas toode, mis telliti online, saadi edukalt kauplusest kätte?
 • Kliendiküsitlus kassas–kas saite täna kõike, mida ostma tulite? 
 • Kliendiküsitluse link kassatsekil: internetis hiljem vastavad, kas said kõike, mida ostma tulid. 

Riiuliaukude põhjused

Tõenäosus, et suvalisel ajahetkel on kaupluse kõigi toodete saadavus selline, nagu kirjas kassasüsteemis, on ümmargune null. Seda mitmel põhjusel: süsteemis on vead (alates algsaldost või juurdetoodud koguste tõttu vms), varude kao tõttu (kahjustumine, vargused). Päevasel ajal ka näiteks seetõttu, et palju kaupu on inimestel füüsiliselt ostukorvis (riiulis enam pole, aga kassasüsteemis pole veel maha läinud). 

Kaupade mittesaadavuse põhjused võib laias laastus jagada kolme gruppi:

 1. LAOSEIS (inimvead, tehnilised vead, shrinkage) + korvis!
 2. PROGNOOSID ja TELLIMISEOTSUSED
 3. LOGISTIKA (ja tarneahel)

A. Laoseis on pahatihti vale!

Miks on laoseis tihtipeale vale? Siin võib omakorda välja tuua kolm põhjust: inimlikud vead, tehnoloogia probleemid ning varude kaod. 

 1. Inimlikud vead 
 • Varude juhtimise protsessid halvasti korraldatud – ülevaade puudub
 • Halb väljaõpe ja kehv kommunikatsioon: liiga vähese koolituse tulemuseks on halvad harjumused ja vead, vähene kommunikatsioon viib valede otsusteni
 • Käsitsi andmesisestus: aeglane ning vigade korral viib valede tegevuste ning vale infoni. 
 1. Tehnoloogiaga seotud probleemid
 • Tarkvara probleemid: süsteem hangub, töötab valesti, valitud on vale lahendus
 • Andmed on puudu, aegunud, valed: Lahendamata on jäänud liidestus partneritega, süsteem on valesti seadistatud
 1. Varude kaod
 • Kahjustumine: transpordi käigus või riiulil võivad tooted olla saanud kahjustada
 • Vargused: tooteid pole, kuna need on keegi ära varastanud

B. Nõrk eelarvestamine ja tellimissüsteemid

Kaupade saadavuse probleemide allikaks võib olla ka vale prognoosimine ning ebaadekvaatsed tellimisprotsessid (liiga vähe, liiga hilja, jne).

C. Nõrgad partnerid või tarneahel

Põhjus võib peituda ka kehvades koostööpartnerites, kuid enamus uuringuid näitab, et tarnijate ja logistikaahela pärast tekivad saadavusprobleemid pea 3x harvemini kui ülalloetletud kahel põhjusel. (Vt joonis). Samas on üldteada, et pandeemia- ning sõja keskkonnas on ka välise tarneahela probleemid oluliselt võimendunud. 

Ülalmainitud Corsten ja Gruen uurisid aga riiuliaukude põhjuseid tööprotsesside lõikes ning said sellise tulemuse:

Saadavuse parandamise võimalused

ECR Europe poolt kokkupandud raport soovitab, et valdkond peaks võtma omaks ühtse, ostjakeskse lähenemise probleemile. Alustama peaks paremast mõõtmisest (vt ülal), mis parandaks juhtkonna arusaamist probleemi olemusest, ning viiks parendustegevusteni nii kaupluses kui peakorteris. 

Raportis on välja toodud mitmed kliendikaasused, mille abil illustreeritakse järgmiste praktikate reaalset kasu:

 • Võtke kasutusele müügihetke saadavuse mõõdik (versus laoseisu põhine) 
 • Kasutage automaattellimussüsteeme
 • Vähendage ja lihtsustage sortimenti
 • Kindlustage, et planogramid sobiksid riiulimahutavusega
 • Kindlustage õiged tooteandmed / masterdata (tooteandmete sünkroonimine!)
 • Optimeerige pakendikasutust (ostjapakendid) 
 • Jagage müügi- ja laoseisu infot tarnijatega (Visibility!)

Koostöögrupp: ECR Loss Group

Jaekaubanduse ja tarnijate koostöö organisatsiooni ECR Europe töögrupp ECR Retail Loss Group keskendub kogemuste jagamisele ning uute lahenduste leidmisele. Töögrupi liikmelisus on avatud kõigile jaekettidele või tootjatele ning töögrupi töö tulemused on vabalt kättesaadavad avalikkusele. Vaata lisa ecrloss.com.

_____________________

Originaalmaterjalid:

Out of Stock: What It Is and How To Prevent It (2022) (Shopify)

The major causes of stockouts (Netstock)

What to Do about OOS in Retail (Loss Prevention Magazine)

Optimal Shelf Availability (ECR)

On Shelf Availability: An Examination of the Extent, the Causes, and the Efforts to Address Retail Out-of-Stocks (Corsten and Gruen)