Fookuses: Tõstke oma EDIfitseerituse tase üle 50%!

EDI, Uudised

Fookuses: Tõstke oma EDIfitseerituse tase üle 50%!

Telema iga-aastased kliendirahulolu uuringud on näidanud, et klientide rahulolu on seda suurem, mida rohkem on ettevõttel EDI-partnereid. Nad on rohkem rahul, sest EDI-teenus loob neile rohkemate partnerite korral suuremat väärtust. Loogiline – kui EDI-dokumentide vahetamine ühe partneriga säästab aega ja raha, siis paljude partnerite korral saab veelgi rohkem aega ja raha kokku hoida. 

Paraku ei ole mitmed Telema kliendid veel loonud EDI-ühendusi kõigi äripartneritega, kellega  nad saaksid seda teha. Telema hinnangul on meie klientide keskmine “edifitseerituse” tase alla 50%. See tähendab, et enamik dokumente saabub endiselt e-posti teel või paberkandjal ning  andmeid sisestatakse süsteemi käsitsi. 

Vähese automatiseerituse peamised põhjused on:

  1. teadmatus, kui paljud partnerid on valmis EDI kasutama
  2. hõivatus muude oluliste teemadega, nii et pole mahti partnerite käest e-dokumente küsida
  3. piisavate teadmiste ja töövõtete puudus partnerite paremaks kaasamiseks.

Telema poolt käivitatud võrgustiku tihendamise projekt – Density Initiative (DI) aitab klientidel nendest muredest jagu saada. Partnerite hõlpsaks EDI-võrgustikku kaasamiseks on Telema DI meeskonnal valmimas käepärased juhendmaterjalid, mis muude nõuannete hulgas sisaldavad ka kirjade näidiseid.

Telema on samuti valmis tasuta analüüsima klientide partnerite nimekirju ning andma nõu kaasamise järjekorra osas. Praktilised partnerite grupeerimise juhised ja tihe koostöö kliendiga viivad kliendikohase kaasamisplaanini.

Miks mitte saada EDI kasutamisest veel suuremat väärtust?

Küsige Telemast tasuta partnerite kaasamise konsultatsiooni.