Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus

 

Projekti kirjeldus: Telema AS IT süsteemide küberturvalisuse taseme välja selgitamine ja vajalike arenduste tegemine küberturvalisuse tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu.

 

Projekti eesmärk ja kirjeldus: Perioodil 23.02.2024 – 31.05.2024 teostas Telema AS ettevõttes küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise projekti. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

 

Toetuse summa: 4 905,00 €

 

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.