Telema PDS

Telema PDS (Product Data Sync) ehk Tooteandmete  Halduskeskkond on teenus, mis võimaldab  hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja  administreerida ühes andmebaasis. Selline lahendus tagab tooteandmete täpsuse ning vastavuse nõuetele, sest andmeid ei kopeerita erinevate baaside ja tabelite vahel. Kasutajaõigused ning info jagamine läbi turvaliste kanalite kaitseb andmeid kogemata muutmise või väärkasutuse eest.

telema landing
Telema PDS mobile

Tooteandmete loomine ja rikastamine

Telema PDS mobile

Sortimendi- ning kampaaniate haldus

Telema PDS mobile

Integratsioon majandustarkvaraga

Telema PDS mobile

Tooteinfo jagamine  jaekettidele

Miks seda vaja on?

Tänapäeval on pea võimatu müüa toodet ilma selle toote kohta käiva infota. Tooteinfot nõuavad kõik – jaeketid, tarbijad ja riigiametid. Nõuded on erinevad ja puudub ühtne standard tooteinfo esitamiseks – mis sobib ühele, ei sobi teisele. Nõutavat tooteinfot on nii palju, et tootja enda majandustarkvaras ei olegi võimalik seda hoida. Telema PDS on tooteandmete halduse keskkond, mis tagab toote info ühesuse ja korrektsuse efektiivselt kogu toote elutsükli vältel ning võimaldab tooteinfo turvalise vahetamise õigete osapooltega õigel ajal.

Millist väärtust pakub Telema PDS?

Telema landing icon

EFEKTIIVSUS

Kõik tooteandmed on ühes baasis ning neid saab sealt  ilma lisatööta igal ajal kiirelt ja mugavalt jagada erinevatele partneritele vastavalt nende nõuetele.

Telema landing icon

ÜHESUS

Üks „kuldne andmebaas“, kus hoida ja täiendada kogu tooteinfot, pilte ja sertifikaate, säilitades ülevaatlikult ajaloo kogu toote elutsükli kohta.

Telema landing icon

INTEGREERITUS

Telema PDS baasi saab integreerida nii müüja kui ostja majandustarkvaraga, seega puudub vajadus infot korduvalt sisestada, kopeerida või e-kirjaga saata.

Telema landing icon

TÄPSUS

Tooteinfo vastab alati  kõige uuematele nõuetele. Kuna andmeid ei kopeerita erinevate baaside ja tabelite vahel, on vigade tekkimise võimalus minimeeritud.

Telema landing icon

TURVALISUS

Tooteinfo muutmine ja jagamine toimub läbi kasutajaõiguste ja turvaliste kanalite. Tegevuste salvestatamine kaitseb andmeid kogemata muutmise või väärkasutuse ees.

interreg logo Telema EU Flag Telema

See leht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.