Muud kasulikud lingid

 

Mitmed organisatsioonid ja ettevõtted püüavad standardite abil infovahetust efektiivistada.
Siit lehelt leiad:

  • Viited kaubanduses enamlevinud standardsetele koodidele, mida kasutatakse ka e-andmevahetuses.
  • Eesti ja EL-i e-arve standardid, mida kasutavad eelkõige avaliku sektori asutused
  • Rahvusvaheliselt kasutatavad üldisemad dokumendistandardid: UBL ja UN/CEFACT

 

 

1. GS1 organisatsiooni poolt väljastatavad standardsed koodid infovahetuse ühtlustamiseks:

 

 

2. E-arve standardid:

Eesti e-arve standard:

  • Ametlikult kehtiv versioon 1.2
  • Laialdasemalt kasutuselolev versioon 1.1
  • Info Pangaliidu kodulehel

 

Euroopa Liidu e-arve standard:

 

 

3. Üldisemad dokumendistandardid:

  • UBL (Universal Business Language) – XML põhine standard äridokumentide kirjeldamiseks – OASIS
  • UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) – XML põhine standard äridokumentide kirjeldamiseks – UNECE