Tootearendusprojekt eksportturgudele

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kaasfinantseerib ligi poole miljoni euroga (419 506,20€) Telema tootearendusprojekti xFlow (EU50667), mille eesmärgiks on arendada kuluarvete elektroonse haldamise terviklahendus eksporditurgudele. Projekti tulemusel loodab Telema suurendada ekspordikäivet ligi 20 korda.

 

Eksportturgudele sisenemiseks tuleb oluliselt täiendada olemasolevat kuluarvete menetlussüsteemi prototüüpi (Telema eFlowd), tagada antud teenuse pakkumiseks vajalik infrastruktuur ja kompetents Telemas ning teostada turundustegevused sisenemiseks Läti ja Leedu turule.

 

Jätkuprojekti xFlow2 (EU 52274) toetab samuti EAS. Toetuse suurus on 162 000 eurot. Projekti raames jätkatakse tootearendust eksporditurgudele sisenemiseks.

 

Projekte rahastatakse EASi Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme abil Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Arenguprogrammi kogukestus on 36 kuud.

interreg logo Telema EU Flag Telema

See leht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.