Automatiseeri need neli tooteandmetega seotud tegevust!

PDS, Uudised

Automatiseeri need neli tooteandmetega seotud tegevust!

Photo: Javier Quesada on Unsplash

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt on möödapääsmatu, kiiresti kasvavatel turgudel (e-kaubanduses) tegutsevate ettevõtete jaoks konkurentsis püsimiseks lausa hädavajalik. Zetese uuringu kohaselt jääb jaemüüjatel saamata umbes 35% müügitulust, kuna tooted pole lõpptarbija jaoks saadaval. Üks n-ö tarneaukude põhjustaja on valed või puudulikud tooteandmed. Sellele on õnneks lihtne lahendus: automaatne tooteandmete haldamine. Siin on neli tooteandmetega seotud tegevust, mida saab hõlpsasti automatiseerida:

1. Uute toodete lisamine jaemüüja sortimenti

Kui avaneb võimalus oma tootevalikut jaemüüja juures laiendada, on see äriedu seisukohast väga hea uudis. Teisalt toob see kaasa aeganõudva ülesande edastada kõik kohustuslikud tooteandmed jaemüüjale. Tootega seotud teave, näiteks koostis, videod ja üldandmed, on reeglina salvestatud erinevatesse andmebaasidesse. Kõigi nende andmete käsitsi kopeerimisel ja ümbertõstmisel on lihtne vigu teha.

Tooteandmete halduslahendused koondavad kogu teabe ühte kesksesse andmebaasi, mis aitab info jagamise protsessi kiirendada ja vigu vältida. 

2. Tooteandmete täiendamine – üks tõde

Toodete sortimenti lisamise järel tuleb ka edaspidi jälgida, et tooteandmed oleksid alati ajakohased, tõesed ja täpsed. Järjepidevuse tagamine võib olla keeruline, kui andmeid hoitakse mitmes andmebaasis. Kolleegid võivad uuendada tooteandmeid ühes, kuid unustada seda teha teises andmebaasis. See tekitab segaduse ja teadmatuse, millised andmed on õiged.

Kesksed tooteandmete halduslahendused võimaldavad igal osakonnal muuta ainult enda vastutusalas olevaid andmeid, kuid kõigil siiski samas andmebaasis. Näiteks tootmine uuendaks koostisosi ja turundus muudaks kirjeldusi ning lisaks fotosid ja meediamaterjale. Jaemüüjale kampaaniapakkumise tegemise ajaks oleksid kõik andmed ajakohased ja tõesed ning ühes kohas.

3. Jaemüüja nõuetele vastavate andmete esitamine

Jaemüüjatel võib tooteandmetele olla väga erinevaid nõudeid. Üks lahterdab juustu nelja erinevasse kategooriasse, teisel on kategooriaid hoopis kuus. Üks nõuab, et veini kohta tuleb täita 15 erinevat andmevälja, teine soovib, et täpsustataks enam kui 100 erinevat aspekti, mh, kas toote valmistamisel on kasutatud lapstööjõudu: jah/ ei. Lisaks nõuab enamik väljadest kindlat vormingut ja/või parameetrit. Kõigi andmete käsitsi lisamine võtab tohutult palju aega.

Tooteandmete halduslahendustesse, nagu Telema PDS, on erinevate jaemüüjate nõuded juba sisse ehitatud ning neid uuendatakse korrapäraselt. See tähendab, et süsteem suudab automaatselt esile tuua võimalikud info puudujäägid ja lahknevused. Pärast kõigi märkuste lahendamist võib kasutaja olla kindel, et eksporditud andmed vastavad valitud jaemüüja erinõuetele.

4. Asjakohaste andmete õigeaegne esitamine jaemüüjale

Sujuv andmevahetus on tootjate, tarnijate ja jaemüüjate vahelise hea koostöö aluseks. Kesksed tooteandmete halduslahendused hõlbustavad uute toodete sortimenti lisamist ja tooteandmete uuendamist. See tähendab, et andmed jõuavad jaemüüjateni kiiremini ja seega saab kaupu varem tarbijatele pakkuma asuda. See on kasulik nii tarnijatele, jaemüüjatele kui ka lõpptarbijatele.

 

Kirjeldatud neli tegevust on vaid osa sellest, mida tooteandmete haldamise lahendused automatiseerida suudavad. Kokkuvõttes kiirendavad tooteandmete haldamise lahendused protsesse, parandavad andmete kvaliteeti ja vähendavad vigu, säästes nii suurte kui ka väikeste ettevõtete aega ja raha.

Kaalud tooteandmete halduslahenduse kasutuselevõttu? Vaata, mis tulemuse annab Telema PDS-i säästukalkulaator või broneeri esitlus.