Tarbijad nõuavad aina täpsemaid tooteandmeid

PDS, Uudised

Tarbijad nõuavad aina täpsemaid tooteandmeid

Tooteinfot on nimetatud ka firmade vereringeks. Balti riikides oleme mitmes valdkonnas maailma juhtivatest riikidest kõvasti maas – milline on meie positsioon tooteinfo osas?

Tarbekaupade konkurentsivõimet määrab üha enam tarneahela efektiivsus. Tooteid eristab see, kui kiiresti ja milliste kuludega nad tarbijateni jõuavad. Tooteinfo on siinkohal kriitilise tähtsusega – ilma täpse, ammendava ja õigeaegse teabeta ei võimalik tarneahelas tooteid käsitleda.

Meil Telemas on hea meel näha, et viimase kümnendiga on kaupade liikumise esmane info (tellimused ja arved) tarneahela eelviimases lülis väga suurel määral automatiseeritud kasutades EDI lahendusi. See on lihtsustanud kaupade jõudmist poeletile. Paraku ei ole see alati piisav kauba edukaks müügiks lõpptarbijale.

Toote valimisel, eriti e-poes, ei lepi tarbijad enam lihtsalt nimetuse ja hinnaga. Toote kohta nõutakse järjest rohkem sisulist infot: mida toode sisaldab, kus ning kuidas see toodetud ja pakendatud on jne.

 

Segadus tooteinfoga

Toote sisulise info liikumisega tarneahelas on Balti riikides jätkuvalt suuri segadusi ja probleeme. Seda tegelikult kogu maailmas. Uuringute kohaselt on ligikaudu 30% tooteandmetest kas ebakorrektsed või puudulikud.

Mis on peamised põhjused, miks tootjad või toote esindajad ei suuda efektiivselt tooteinfot koostada, hallata ja edastada? Maailma praktikas tuuakse välja neli peamist takistust, mis Telema kogemusel kehtivad ka Balti riikides:

  1. Suutmatus tagada e-kaubanduse konkurentsis vajalikku toote infot ning seda pidevalt värskendada
  2. Tooteinfo eest vastutamine organisatsioonisiseselt on segane – erinevat tüüpi tooteinfo (nt retseptuuri, pakendi, hindade) eest vastutavad erinevad rollid ning ühtset ülevaadet pole kellelgi
  3. Tooteinfo puudujäägid ei ole nähtavad – on selge, et toote tüüp määratleb, millist infot selle kohta üldse vaja on. Enamasti on need toote tüübile vastavad andmete nõuded määramata ja seega ei ole info puudujäägid lihtsalt tuvastatavad
  4. Edasimüüjate nõuete erinevused – jaekettide nõuded erinevatele tooteandmetele ei piirdu ainult andmeväljade tüübi ja nende hulgaga. Erinevad ka andmeväljadele seatud reeglid.

 

Kus on lahendus?

Ülalkirjeldatud tooteinfo koostamise, haldamise ja edastamise jaoks on maailmas loomulikult loodud palju erinevaid lahendusi.

Kuna tooteinfo haldus ei ole toote esindajate ega jaekaupmeeste põhitegevus ja -kompetents, siis võib toimiva lahenduse valik ja tööle rakendamine olla päris suur väljakutse. Telema PDS (Product Data Sync) on teenus, mis võimaldab hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja administreerida ühes andmebaasis.

Võta meiega ühendust ning saa rohkem informatsiooni Telema PDS lahenduse kohta.