Euroleib: Telema PDS asendas kuus tabelit ühega

Kliendilood, PDS, PDS kliendilood, Uudised

Euroleib: Telema PDS asendas kuus tabelit ühega

Telema PDS (Product Data Sync) on lihtsustanud meie müügitegevusi ja kokku hoidnud suure hulga väärtuslikku aega,” lausub Euroleib AS müügijuht Janne Tammsaar.

Enne Telema PDS kasutamist olid Euroleib AS tooteandmed mitmes erinevas kohas – osa majandustarkvaras, osa säilitati Exceli dokumentidena. Jaekettidele pakkumise tegemiseks oli vaja tooteandmeid erinevatest andmebaasidest käsitsi copy-paste meetodil rikastada ning igaüks teab, et see on suur ning tüütu käsitöö. 

 

6 erinevat Exceli tabelit

Töömahtu kasvatas vajadus omada iga toote kohta kahte tooteandmete kaarti. Tehnoloogi abiga sisestatud retsept aitas otsustada, kui palju üht või teist koostisainet on vaja osta või maha kanda. Kliendile nähtava koostisosa kaart ütles, milliseid aineid iga toode sisaldab ning selle baasil loodakse ka kaloraaži, allergeenide jms tabel. Koostise info on vajalik ka partneritele ning edasimüüjatele. 

Igal kaupluseketil on neile lähetatavale infole omad nõuded ning seetõttu tuli näiteks kuude kaupluseketti müügile minev toode käsitsi lahti kirjutada kuude erinevasse tabelisse. Suure töömahu tõttu olid selle tegevusega pidevalt hõlmatud nii müügijuht kui tema assistent. 

Tootesortimendi pidev kasv muutis ka tööaja kulu järjest suuremaks. Mõnikord tuli ette päris “tühja” töötamist – kaupluse tabel küll täideti, kuid toodet müüki ei võetud. Ometi oli sellele panustatud hulga aega.

 

Pikaajaline koostöö: usalduse alus

Kõik need probleemid panidki Janne Tammsaare sõnul otsima lahendusi, mis aitaksid tööaega kokku hoida. Baltikumis on tänaseks tooteandmete haldamiseks arendamisjärgus nii mõnigi keskkond. Paari lahendust katsetati ja hinnati. 

Euroleib avastas, et kasutades Telema PDS on tooteandmete rikastamine lihtne. Kerge vaevaga on võimalik väljastada ka sortimendi ja kampaaniapakkumisi, samuti hinna ning tooteinfo muutuseid nii Eesti, Läti kui Leedu jaekettidele. See tagab tooteteabe ühesuse kogu toote elutsükli vältel. Lisaks on kõik andmed valideeritud ning need edastatakse partneritele mööda turvalist kanalit. 

„Varasema 6 tabeli asemel täidame nüüd ühe ja sellega on töö tehtud. Kuigi nii mõnigi teine lahendus lubab lihtsat ja mugavat tooteandmete töötlust, siis just Telemaga on meil olnud pikaaegne partnerlus. See oli ka otsustavaks faktoriks valides Telema PDS,“ näitlikustab Tammsaar. 

Just Telema PDS tundus sobivat tööaja efektiivsemaks kasutamiseks ning edasimüüjatega suhtlemisele kuluva aja säästlikumaks kasutamiseks. Telema PDS lahenduse kasutusele võtmine kaotas vajaduse kopeerida andmeid erinevate andmebaaside ja Exceli tabelite vahel. 

 

Pole probleeme, ainult lahendused

Euroleib kasutab nüüd jaekettidele tooteandmete edastamiseks ja kampaaniapakkumiste tegemiseks Telema PDS keskkonda. Telema PDS  vähendab märgatavalt ka info sisestamise vigu, mis omakorda limiteerib võimalikke viivitusi ja segadusi tarneahelas. 

Janne Tammsaar toob välja Telema ühe tugevustena ka individuaalse lähenemise. Kui Euroleib AS meeskond leiab, et üks või teine protsess võiks olla sujuvam, edastatakse ettepanekud Telema inimestele ning neid võetakse kuulda. „Meie muredele reageeritakse kiiresti. Omavahelises suhtlemises tunneme, et pole probleeme – on vaid lahendused,“ kiidab ta.

 

Soovitavad ka teistele

Kuigi esialgne tooteandmete sisestamine Telema PDS keskkonda on töömahukas (andmed tuleb sorteerida ning puhastada), on see ühekordne protsess. “Sisestamine pole keeruline, kuid nõuab igapäevatöö kõrvalt aega,” täpsustab Tammsaar. Kuid pärast on keskkonda sisestatud toodetele pakkumiste tegemine äärmiselt lihtne ning ajasäästlik. Just lahenduse tugevused panid Euroleib AS Telema PDS lahenduse kasuks otsustama. 

Janne Tammsaar on soovitanud Telema PDS-keskkonda ka teistele. “Tooteinfo edastamine on oluliselt lihtsam,” selgitades, et nii hoitakse kokku vigade parandusele kuluva aja arvelt. Ta usub, et kõik ettevõtted, kes teevad regulaarselt pakkumisi suurematele kettidele nagu Rimi, Selver, Coop, Prisma ja paljud teised, hoiaksid Telema PDS abil kokku hulga aega ja närvikulu.