6 küsimust tooteinfo probleemide tuvastamiseks

PDS, Uudised

6 küsimust tooteinfo probleemide tuvastamiseks

Digitaalse info maht kahekordistub iga aastaga. See puudutab otseselt ka tooteinfot. Tooted tulevad turule järjest kiiremini ja info uute toodete kohta on üha mahukam. Näiteks tarbijate teadlikkus, tervise-, sotsiaalsed – ja keskkonnanõuded on lisanud suure hulga tooteinfot, ilma milleta pole võimalik toodet edukalt müüa, eriti e-kaubanduses.

Alljärgnevalt esitame kuus küsimust, mille põhjal hinnata, kas teie tooteinfoga on ikka kõik korras.

1. Kas teie andmeallikad on omavahel sünkroonis?

Firma kasvades suureneb inimeste ja üksuste arv, kes tooteinfot loovad ja kasutavad. Kui need inimesed üksteisest organisatsiooni kasvu käigus kaugenevad, siis kipuvad ka andmed jääma isoleerituks, st nad ei ole omavahel sünkroonis ja ei ole üht korrektset tervikinfot.

2. Kas tooteandmed annavad teile konkurentsieelise?

Tarneahela efektiivsust saab tõsta läbi targemate otsuste ja protsesside automatiseerimise. Tehisintellekt (AI) ei ole andmehalduses enam kauge tulevik, pakkudes veelgi paremat konkurentsieelist. Hetkel on aga suuremal osal firmadest andmete korrastatus nii halval tasemel, et nad ei oleks võimelised tehisintellekti kasutusele võtma. Järelikult on korras tooteandmed selge konkurentsieelis.

3. Kas te olete kogenud küberrünnakut?

Euroopas langeb igal aastal küberrünnaku ohvriks ligi 50% ettevõtetest ning ennustatakse, et see suureneb lähiaastatel 66% tasemeni. Kas teie tooteinfo võiks olla kellelegi atraktiivne rünnakuobjekt? Kas küberrünnak võib hävitada teie tooteinfo?

4. Kes vastutab teie ettevõttes tooteinfo turvalisuse eest?

Paljud firmad on enda andmete halduse keskkonnad pilveteenusena sisse ostnud ja eeldavad, et see tagab ka kogu andmete turvalisuse (Allikas: Veritas). Tegelikkuses ei taga pilveteenus automaatselt turvalisust  ning vastutus turvalise tooteinfo hoidmise ja vahetamise eest on jätkuvalt ettevõtte õlul. See omakorda tähendab, et kõik ettevõtte töötajad peavad andmetega vastutustundlikult ümber käima.

5. Kas teie ettevõte täidab GDPRi nõudeid?

Eestis ei ole GDPR-i (General Data Protection Regulation) nõuete rikkumistega veel eriti tõsiselt tegeletud (Allikas: ituudised). Rahvusvaheliselt hinnatakse, et GDPR-i nõuete rikkumiste eest määratavad trahvid võivad varsti küündida 4% tasemeni firmade aastakäibest.

6. Kas teil on piisavalt salvestusruumi oma andmetele?

Andmemahud tervikuna kasvavad, kuid sellega seoses kasvab ka digitaalse prügi hulk. Uuringud näitavad, et juba üle 50% firmades salvestatud failidest on teadmata päritoluga, st keegi ei tea enam, kes ja miks selle faili salvestas, ega oska failis sisalduvat infot ka kasutada.

Loodame, et püstitatud küsimused aitasid tooteinfo kasutamise kvaliteedi üle mõelda ning tõid välja valdkonnad, mis riski vähendamiseks või konkurentsieelise saavutamiseks paremale tasemele viia.

Tooteinfo kvaliteedi tagab  tooteandmete halduskeskkond Telema PDS (Product Data Sync), mis võimaldab hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja administreerida ühes andmebaasis. 

Telema PDS-i arendust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Eesti-Läti programmi.