Miks on vaja tooteinfot hallata?

PDS, Uudised

Miks on vaja tooteinfot hallata?

Digitaliseerumine on hüppeliselt suurendanud tarbijate ootuseid personaalselt neile suunatud pakkumiste suhtes. See seab täiesti uued nõuded toote elutsükli  ja toote andmete haldamisele. Tarbijate ootustele vastamine ei sõltu enam niivõrd tootmisvõimekusest, kui tooteandmete sujuvast liikumisest tarneahelas.

 

Mis on toote elutsükli juhtimine?

Toote elutsükli juhtimine (PLM – product lifecycle management) hõlmab üldist tootearenduse protsessi alates ideest, disainist, arendusest ja müügitoetuse planeerimisest kuni toote kirjeldamise ja toorme hankimiseni. 

PLM seob kõik need protsessid kokku ühtseks süsteemiks, võimaldades paremat info kättesaadavust ja efektiivsemat koostööd toote arenduses. Kvaliteetse info tõrgeteta liikumine kiirendab oluliselt kogu protsessi ideest kuni toote turule jõudmiseni.

 

Mis on tooteinfo haldussüsteem (PIM) ?

Kui PLM käsitleb neid protsesse ja infot, mis on seotud uue toote arendusega (valdavalt tootjafirma siseselt), siis PIM ehk tooteinfo haldussüsteem toetab protsesse, mis on seotud müügi ja turundusega, jagades tooteinfot erinevatele müügikanalitele. Seega võib öelda, et PLM protsessides luuakse toode ja sellega seonduvad andmed ning PIM-is neid omakorda puhastatakse ja rikastatakse.

PIM toimib seega ühenduslülina tarnija ning müüja vahel, koondades kogu võimaliku tooteinfo kõigist allikatest, lisaks PLM-ile ka näiteks firma majandustarkvarast (ERP), ja pakkudes alljärgnevad kasusid:

EFEKTIIVSUS – kõik tooteandmed on ühes baasis ning neid on võimalik kiirelt ja mugavalt, ilma lisatööta, jagada kõigile partneritele, vastavalt nende nõuetele.

ÜHESUS – üks „kuldne andmebaas“, kus hoida ja täiendada kogu tooteinfot, pilte ja sertifikaate, säilitades ülevaatlikult ajaloo kogu toote elutsükli kohta.

TÄPSUS –  tooteinfo on alati valideeritud vastavalt kõige uuematele nõuetele. Kuna andmeid ei kopeerita erinevate andmebaaside ja tabelite vahel, on vigade tekkimise võimalus minimeeritud.

INTEGREERITUS – PIM baas saab olla integreeritud nii tootja kui infovajaja majandustarkvaraga, seega pole vaja täiendavat info sisestamist, kopeerimist ega saatmist e-kirja teel.

TURVALISUS – tooteinfo muutmine on reguleeritud kasutajaõigustega ja edastamine partneritele toimub läbi turvaliste kanalite. Tegevuste salvestamine tagab kaitse andmete väärkasutuse eest.

 

Aga saab ju ka ilma tooteinfo haldamiseta?!

Nii võib täna arvata vaid see, kes tegeleb kaubandusega hobikorras. Näiteks sibulamüüja kuskil maantee serval.

Kõik, kes tegutsevad veidi suuremas mahus ja koostöös erinevate osapooltega, riskivad ilma tooteinfo halduseta sellega, et nende tooteandmete kvaliteet on ebapiisav (puudulk ja vigane), kuna infot hoitakse mitmes erinevas süsteemis. See omakorda toob kaasa ärilised probleemid:

  • ebakorrektsed tellimused ja tarned;
  • tarnekiiruse vähenemine;
  • kaotatud müügivõimalused (eriti e-kaubanduses), kuna tarbijal ei ole toote kohta piisavat infot.

Konkurentsieelise aitab luua tooteandmete halduskeskkond Telema PDS (Product Data Sync), mis võimaldab hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja administreerida ühes andmebaasis. Telema PDS-i arendust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Eesti-Läti programmi.

interreg logo Telema EU Flag Telema

See leht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.