Tarbijad nõuavad ülevaatlikke ja usaldusväärseid tooteandmeid

PDS, Uudised

Tarbijad nõuavad ülevaatlikke ja usaldusväärseid tooteandmeid

Teadlikud tarbijad nõuavad ülevaatlikke, usaldusväärseid ja kontrollitud tooteandmeid. Usaldusväärte andmete esitamine on aga ettevõtetele viimastel aastatel muutunud üha keerulisemaks. Miks?

  1. Näiteks tarbijakaitseamet, terviseamet ja keskkonnaamet kehtestavad ettevõtetele üha uusi täiendavad kohustusi esitada nõuetele vastavat ja valideeritud tooteteavet.
  2. Tarnijate tooteteave on killustatud mitmete süsteemide ja andmebaaside vahel.
  3. Jaemüüjad muudavad oma nõudeid tooteandmetele väga sageli ja ootamatult.
  4. Keeruliseks võib osutuda tarneahela- ja turundusinfot ühendava tooteteabe pakkumine.

Tooteandmete haldamine

Sageli näeme, kuidas ettevõtte eri osakondade vahel killustunud tooteandmed muutuvad ebatäpseteks ning nende ülalpidamiseks kulub palju raha ja aega. Killustunud andmed põhjustavad segadust, arusaamatust, teadmatust, ebaefektiivsust, topelttööd ja suuri kulusid. Sageli on tooteandmed ebakvaliteetsed – kehvad tooteandmed vähendavad müüki!

Tooteandmete haldus mängib olulist rolli protsesside standardiseerimisel, eesmärgiga suurendada tõhusust ja vähendada kulusid. Üha rohkem on IT-ettevõtteid, kes pakuvad andmehalduseks erinevaid lahendusi. Kuna tooteandmete haldamine ei kuulu tarnijate ega jaemüüjate põhipädevusse, võib parima lahenduse valimine olla väljakutse.

Telema PDS (tooteandmete sünkroonimine)

Telema PDS (Product Data Sync) ehk tooteandmete halduskeskkond on teenus, mis võimaldab  hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja administreerida ühes andmebaasis. Selline lahendus tagab tooteandmete täpsuse ning vastavuse nõuetele, sest andmeid ei kopeerita erinevate baaside ja tabelite vahel. Kasutajaõigused ning info jagamine läbi turvaliste kanalite kaitseb andmeid kogemata muutmise või väärkasutuse eest.

Telema PDS teenuse eelised on:

TERVIKLIKKUS – üks keskne andmebaas, kus hoida ja täiendada kogu tooteinfot, pilte ja sertifikaate, säilitades ülevaate  kogu toote elutsükli kohta.

TÄPSUS –  tooteinfo vastab alati kõige uuematele nõuetele. Kuna andmeid ei kopeerita erinevate andmebaaside ja tabelite vahel, on vigade tekkimise võimalus viidud miinimumini.

INTEGREERITUS – toodete andmebaasi saab integreerida nii tarnija kui ka jaemüüja majandustarkvaraga, seega pole vaja täiendavat info sisestamist, kopeerimist ega saatmist e-kirja teel.

TURVALISUS – tooteinfo muutmine on reguleeritud kasutajaõigustega ja teabe edastamine partneritele toimub läbi turvaliste kanalite. Tegevuste logimine tagab kaitse andmete väärkasutuse eest.

 

Telema PDS-i arendust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Eesti-Läti programmi.