Tooteinfo haldus. Reaalsus turul eile ja täna.

PDS, Uudised

Tooteinfo haldus. Reaalsus turul eile ja täna.

Juba kümme aastat tagasi nimetati maailma majanduse juhtivates riikides tooteinfot tarneahelas osalevate firmade vereringeks (vt Forresteri raportit). Balti riikides oleme mitmes valdkonnas maailma juhtivatest riikidest veel kõvasti maas – milline on meie positsioon tooteinfo osas?

 

Tarbekaupade konkurentsivõimet määrab üha enam tarneahela efektiivsus – tooteid eristab see, kui kiiresti ja milliste kuludega nad tarbijateni jõuavad. Tooteinfo on siinkohal kriitilise tähtsusega – ilma täpse, ammendava ja õigeaegse teabeta ei võimalik tarneahelas tooteid käsitleda.

Meil Telemas on hea meel näha, et viimase kümnendiga on kaupade liikumise esmane info (tellimused ja arved) tarneahela eelviimases lülis väga suurel määral automatiseeritud (kasutatakse EDI lahendusi).

See on lihtsustanud kaupade füüsilist jõudmist poeletile, kuid ei ole paraku alati piisav kauba edukaks müügiks lõpptarbijale.
Toote valimisel, eriti e-poes, ei lepi tarbijad enam lihtsalt nimetuse ja hinnaga, vaid nõuavad toote kohta järjest rohkem sisulist infot: mida toode sisaldab, kus ning kuidas see toodetud ja pakendatud on jne.

 

Segadus tooteinfoga.

Toote sisulise info liikumisega tarneahelas on Balti riikides ja tegelikult kogu maailmas jätkuvalt suuri segadusi ja probleeme. Uuringute kohaselt on ligikaudu 30% tooteandmetest kas ebakorrektsed või puudulikud.

Mis on peamised põhjused, miks tootjad või toote esindajad ei suuda efektiivselt tooteinfot koostada, hallata ja edastada?
Maailma praktikas tuuakse välja neli peamist põhjust, mis Telema kogemusel kehtivad ka Balti riikides:

  1. Suutmatus tagada e-kaubanduse konkurentsis vajalikku toote infot (sh multimeedia) ning seda pidevalt värskendada
  2. Tooteinfo silod organisatsioonis – erinevat tüüpi tooteinfo (nt retseptuuri, pakendi, hindade) eest vastutavad erinevad rollid ning ühtset ülevaadet pole kellelgi
  3. Tooteinfo puudujäägid ei ole nähtavad – on selge, et toote tüüp määratleb, millist infot selle kohta üldse vaja on, kuid enamasti on need toote tüübile vastavad andmete nõuded määramata ja seega ei ole info puudujäägid lihtsalt tuvastatavad
  4. Edasimüüjate nõuete erinevused – toote esindaja võib küll toote omal moel täielikult ära kirjeldada, kuid kõigi jaekettide vormid, millist tooteinfot ja kuidas nad seda müüja käest soovivad, on erinevad.

 

Kus on lahendus?

Ülalkirjeldatud tooteinfo koostamise, haldamise ja edastamise jaoks on maailmas loomulikult loodud palju erinevaid lahendusi. Kuna valdkond on lai, siis enamik nendest lahendustest katavad teatud spetsiifilisi vajadusi. Seega võib olla vajadus kasutada mitut erinevat lahendust. Mis omakorda seab nõude, et need lahendused peavad omavahel suutma infot vahetada.
Kuna tooteinfo haldus ei ole toote esindajate ega jaekaupmeeste põhitegevus ja -kompetents, siis võib toimiva lahenduse valik ja tööle rakendamine olla päris suur väljakutse.

Telema PDS (Product Data Sync) ehk Tooteandmete Halduskeskkond on teenus, mis võimaldab hulgimüüjatel, distribuutoritel või tootjatel kõiki oma tooteandmeid lihtsalt ja efektiivselt luua, hoida ja administreerida ühes andmebaasis. Telema PDS-i arendust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Eesti-Läti programmi.

interreg logo Telema EU Flag Telema

See leht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.